Ηλεκτρολόγος Πάτρα 24ωρες

Ηλεκτρολόγος Πάτρα 24ωρες.

 

Αποστολόπουλος Ανδρέας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ!!!  

6932 572 582

 

Ηλεκτρικά έργα, βλάβες, πιστοποιητικά (σχέδια) ΔΕH.

 

Τηλ:    6932 572 582

Τηλ:     2610 335 127

Τηλ:    6937 166 896

Πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) – “Σχέδιο” ΔΕΗ


Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αποστολόπουλος Ανδρέας αναλαμβάνει την έκδοση των Πιστοποιητικών ΔΕΗ    Άμεσα! - Υπεύθυνα! -  Χωρίς Ταλαιπωρία!

Καλέστε μας στο 6932572582 και κλείστε τώρα ραντεβού, για επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης σας καθώς και για ενημέρωση του κόστος έκδοσης του. Με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ (ΥΔΕ) πρόκειται για πιστοποιητικό που αναλαμβάνει να εκδώσει εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Για την έκδοση του απαιτείται ο ηλεκτρολόγος να έρθει στο χώρο σας για αυτοψία ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει τις δυνατότητες της εγκατάστασης και να επιβεβαιώσει την ορθή λειτουργία αυτής. Εκτός από οπτικό έλεγχο, θα κάνει και τις απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές με ειδικά εργαλεία και το όργανο ελέγχου, ενώ παράλληλα θα αποτυπώσει σε χαρτί την ηλεκτρική εγκατάσταση του κτηρίου.

Στην συνέχεια συντάσσεται η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (μονογραμμικό σχέδιο εγκατάστασης, πολυγραμμικό σχέδιο πίνακα, Πρωτόκολλο Ελέγχου και Έκθεση Παράδοσης.

Εάν διαπιστωθεί πως η εγκατάσταση δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και υπάρχουν ελλείψεις θα πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

Ελλείψεις που συναντάμε συχνά στους επανελέγχους:

o   Μη ύπαρξη ρελέ ασφαλείας  (αντιλεκτροπληξιακό) στον ηλεκτρικό πίνακα ή μη σωστή λειτουργιά του υπάρχοντος.

o   Μη ύπαρξη κεντρικής γείωσης (ιδίως σε παλιές πολυκατοικίες) ή κακή τιμή της αντίστασής.

o   Μη ύπαρξη αγωγού γείωσης σε όλες τις πρίζες του σπιτιού.

o   Ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα οι οποίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που πρέπει.

o   Καλώδια των οποίων η μόνωση έχει φθαρεί.

o   Διάφορες κακοτεχνίες.

Όταν η υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Πιο αναλυτικά σχετικά με τα πιστοποιητικά ΔΕΗ

Με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν.4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ). Από 01/11/2011 το νέο πιστοποιητικό της ΔΕΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) αποτελείται από την:

1.       Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

2.       Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης

3.       Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ

4.       Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα

Ενώ απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ø  Νέα εγκατάσταση.

Ø  Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ.

Ø  Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού).

Ø  Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης (επανέλεγχος).

Ø  Νέα εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της.

Ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου τα χρονικά διαστήματα επανέλεγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαφέρουν από 1 έως 14 έτη. Ειδικότερα απαιτείται η επανέκδοση ενός πιστοποιητικού ΔΕΗ με βάση τα παρακάτω:

·         Για απλές κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 14 χρόνια.

·         Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 7 χρόνια.

·         Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 2 χρόνια.

·         Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτείται πιστοποιητικό ΔΕΗ κάθε 1 χρόνο.

·         Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης.

·         Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).

·          Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).

·          Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 6932572582. Με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.


Ηλεκτρικά έργα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,

βλάβες, σχέδια ΔΕΗ, έξυπνα κτίρια.

Τηλ 6932572582, 2610335127

Ηλεκτρολόγος Πάτρα

Ηλεκτρολόγος Πάτρα 

 

Ηλεκτρικά έργα, βλάβες, σχέδια ΔΕΗ - 24ωρη εξυπηρέτηση

 

• Ηλεκτρικά Έργα, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

• Μελέτη, εγκατάσταση και προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων με την τεχνική ΚΝΧ.

• Εκπόνηση σχεδίων ΔΕΗ (Επανασύνδεση, αύξηση ισχύος, αλλαγή ονόματος).

• Αλεξικέραυνα - Γειώσεις.

• Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, συναγερμών.

 
Αποστολόπουλος Ανδρέας  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Τηλ.: 2610335127 Κιν.: 6932572582 & 6937166896
Γ. Σαχίνη 17, Πάτρα      apostan@hotmail.com   
 

Τι είναι το πρότυπο KNX (Ιnstabus – EIB / KNX)

KNX: Εισαγωγή

Περισσότερη ευκολία, περισσότερη ασφάλεια, υψηλότερη αποταμίευση ενέργειας : Η απαίτηση για συστήματα διαχείρισης κτιρίων αυξάνεται συνεχώς. Η επιδίωξη για περισσότερη άνεση και για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, για ασφάλεια αλλά και για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχουν ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων στα σύγχρονα κτίρια.
Έξυπνα Κτίρια. Η τεχνολογία KNX μπορεί να εφαρμοστεί σε κατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια.


Είτε σε μια απλή κατοικία είτε σε ένα συγκρότημα γραφείων, η ζήτηση για άνεση και μεταβλητότητα στη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου του φωτισμού , του κλιματισμού και της πρόσβασης αυξάνεται διαρκώς. Συγχρόνως, η αποδοτική χρήση της ενέργειας γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική. Η άνεση και η ασφάλεια σε συνδυασμό με την μικρή κατανάλωση ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ευφυή έλεγχο. Αυτό εντούτοις μέσω μιας κλασσικής ηλεκτρικής εγκατάστασης υπονοεί περισσότερη καλωδίωση, ανάμεσα στους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές και τα κέντρα ελέγχων. Μια τέτοια εγκατάσταση σημαίνει μεγάλο αριθμό καλωδίων σε συνδυασμό με πολύπλοκα σχέδια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ανεβάζοντας το κόστος εγκατάστασης.

Παράδειγμα ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίς KNX (κλασσική, συμβατική) και εγκατάστασης με KNX. Ο αριθμός των καλωδίων έχει μειωθεί σημαντικά με παράλληλη αύξηση των δυνατοτήτων έλεγχου των συσκευών.


Προκειμένου να επιτευχθεί ο ευφυής έλεγχος των συσκευών ενός κτιρίου απαιτείται ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν μία ηλεκτρική εγκατάσταση θα επικοινωνούν μέσω μιας κοινής γλώσσας και μάλιστα με έναν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονομικό και απλό τρόπο.

Η απάντηση: KNX - το μόνο ανοικτό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για τον κτιριακό αυτοματισμό.


Η τεχνική KNX καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις υιοθετώντας την φιλοσοφία δικτύου, του ενός και μόνο συνεστραμμένου ζεύγους μονόκλωνου καλωδίου (bus), προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Σε ένα δίκτυο KNX bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: Αισθητήρες (διακόπτες, μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης) και Εντολείς ή Έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελέ, ρυθμιστές, δέκτες ηλεκτρικών ρολών κλπ). Το δίκτυο bus δημιουργείται με ένα διπολικό καλώδιο (πράσινο καλώδιο) με το οποίο γίνεται η διασύνδεση των συνδρομητών. Με το σύστημα αυτό όλα τα μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.Το KNX θεμελιώθηκε με το σκοπό να συνδυάσει σε ένα σύστημα όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου. Αναλυτικότερα, μπορεί να διαχειριστεί και να ελέγξει: φωτισμό, ηλεκτρικά ρολά, στόρια, τέντες, κουρτίνες, θέρμανση, ψύξη, ασφάλεια, συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, ελεγχόμενη πρόσβαση, ισχύ και καταναλισκόμενη ενέργεια, συνθήκες περιβάλλοντος, νερό, οικιακές συσκευές, αυτόματο ποτίσματα, τηλεχειρισμούς, έλεγχο από απόσταση. Με την τεχνική KNX οι κτιριακές εγκαταστάσεις προσαρμόζονται εύκολα και ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών. φωτισμός (εσωτερικός - εξωτερικός) και ο έλεγχος των ρολών ενός κτιρίου πραγματοποιείται εκτός από τα τοπικά σημεία ελέγχου και με κεντρικές εντολές. Με την ανθρώπινη παρουσία σε ένα χώρο επιτυγχάνεται η ανίχνευση αυτού με αποτέλεσμα την προσαρμογή του φωτισμού, της ψύξης - θέρμανσης και της ασφάλειας. Ελέγχονται η διαρροή αερίου, νερού, η στάθμη του πετρελαίου, η παραβίαση χώρου και στέλνεται ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δίνονται ενδείξεις θερμοκρασίας κατά όροφο ή κατά χώρο και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της θέρμανσης από ένα ή περισσότερα σημεία, καθώς και ο έλεγχος της από μια μονάδα καιρικής καταγραφής.Σε μία εγκατάσταση με τεχνολογία ΚΝΧ μπορούμε να ελέγξουμε: τον φωτισμό με δυνατότητες on/off – dimming - σενάρια, τα ρολά, τις τέντες, τις κουρτίνες, τα συστήματα ασφαλείας, την θέρμανση – κλιματισμό, τις λευκές ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνα, ψυγείο κλπ) το πότισμα κήπων και ότι άλλο φανταστούμε

Tο πρότυπο ΚΝΧ είναι βασισμένο σε περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας στην αγορά.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX
Αίθουσα συνεδριάσεων (KNX) – Showroom (KNX)


Προφιλ

Αποστολόπουλος Ανδρέας Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Ειδικεύεται στον τομέα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σπιτιών, κτιριακών συγκροτημάτων, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και φωτισμό οδικών δικτύων. Πιστοποιημένος KNX Partner στις προηγμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Instabus/KNX) κάνοντας μελέτη, εγκατάσταση και προγραμματισμό των συστημάτων προς εφαρμογή.
Έδρα της επιχείρησης είναι η Πάτρα και δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Δυτική Ελλάδα.