KNX - Έξυπνα Κτήρια

KNX: Εισαγωγή

Περισσότερη ευκολία, περισσότερη ασφάλεια, υψηλότερη αποταμίευση ενέργειας : Η απαίτηση για συστήματα διαχείρισης κτιρίων αυξάνεται συνεχώς. Η επιδίωξη για περισσότερη άνεση και για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, για ασφάλεια αλλά και για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχουν ανεβάσει τον πήχη των απαιτήσεων στα σύγχρονα κτίρια.
knx smart home

Έξυπνα Κτίρια. Η τεχνολογία KNX μπορεί να εφαρμοστεί σε κατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια.


Είτε σε μια απλή κατοικία είτε σε ένα συγκρότημα γραφείων, η ζήτηση για άνεση και μεταβλητότητα στη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου του φωτισμού , του κλιματισμού και της πρόσβασης αυξάνεται διαρκώς. Συγχρόνως, η αποδοτική χρήση της ενέργειας γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική. Η άνεση και η ασφάλεια σε συνδυασμό με την μικρή κατανάλωση ενέργειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ευφυή έλεγχο. Αυτό εντούτοις μέσω μιας κλασσικής ηλεκτρικής εγκατάστασης υπονοεί περισσότερη καλωδίωση, ανάμεσα στους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές και τα κέντρα ελέγχων. Μια τέτοια εγκατάσταση σημαίνει μεγάλο αριθμό καλωδίων σε συνδυασμό με πολύπλοκα σχέδια, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ανεβάζοντας το κόστος εγκατάστασης.Παράδειγμα ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίς KNX

Παράδειγμα ηλεκτρικής εγκατάστασης χωρίς KNX (κλασσική, συμβατική) και εγκατάστασης με KNX. Ο αριθμός των καλωδίων έχει μειωθεί σημαντικά με παράλληλη αύξηση των δυνατοτήτων έλεγχου των συσκευών.


Προκειμένου να επιτευχθεί ο ευφυής έλεγχος των συσκευών ενός κτιρίου απαιτείται ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν μία ηλεκτρική εγκατάσταση θα επικοινωνούν μέσω μιας κοινής γλώσσας και μάλιστα με έναν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονομικό και απλό τρόπο.

Η απάντηση: KNX - το μόνο ανοικτό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για τον κτιριακό αυτοματισμό.


Η τεχνική KNX καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις υιοθετώντας την φιλοσοφία δικτύου, του ενός και μόνο συνεστραμμένου ζεύγους μονόκλωνου καλωδίου (bus), προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Σε ένα δίκτυο KNX bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: Αισθητήρες (διακόπτες, μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης) και Εντολείς ή Έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελέ, ρυθμιστές, δέκτες ηλεκτρικών ρολών κλπ). Το δίκτυο bus δημιουργείται με ένα διπολικό καλώδιο (πράσινο καλώδιο) με το οποίο γίνεται η διασύνδεση των συνδρομητών. Με το σύστημα αυτό όλα τα μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.


knx αισθητήρες

Το KNX θεμελιώθηκε με το σκοπό να συνδυάσει σε ένα σύστημα όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου. Αναλυτικότερα, μπορεί να διαχειριστεί και να ελέγξει: φωτισμό, ηλεκτρικά ρολά, στόρια, τέντες, κουρτίνες, θέρμανση, ψύξη, ασφάλεια, συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, ελεγχόμενη πρόσβαση, ισχύ και καταναλισκόμενη ενέργεια, συνθήκες περιβάλλοντος, νερό, οικιακές συσκευές, αυτόματο ποτίσματα, τηλεχειρισμούς, έλεγχο από απόσταση. Με την τεχνική KNX partnerοι κτιριακές εγκαταστάσεις προσαρμόζονται εύκολα και ευέλικτα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών. φωτισμός (εσωτερικός - εξωτερικός) και ο έλεγχος των ρολών ενός κτιρίου πραγματοποιείται εκτός από τα τοπικά σημεία ελέγχου και με κεντρικές εντολές. Με την ανθρώπινη παρουσία σε ένα χώρο επιτυγχάνεται η ανίχνευση αυτού με αποτέλεσμα την προσαρμογή του φωτισμού, της ψύξης - θέρμανσης και της ασφάλειας. Ελέγχονται η διαρροή αερίου, νερού, η στάθμη του πετρελαίου, η παραβίαση χώρου και στέλνεται ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δίνονται ενδείξεις θερμοκρασίας κατά όροφο ή κατά χώρο και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της θέρμανσης από ένα ή περισσότερα σημεία, καθώς και ο έλεγχος της από μια μονάδα καιρικής καταγραφής.


Προγραμματισμός υλικών ΚΝΧ
Σε μία εγκατάσταση με τεχνολογία ΚΝΧ μπορούμε να ελέγξουμε: τον φωτισμό με δυνατότητες on/off – dimming - σενάρια, τα ρολά, τις τέντες, τις κουρτίνες, τα συστήματα ασφαλείας, την θέρμανση – κλιματισμό, τις λευκές ηλεκτρικές συσκευές (κουζίνα, ψυγείο κλπ) το πότισμα κήπων και ότι άλλο φανταστούμε KNX PARTNER

Tο πρότυπο ΚΝΧ είναι βασισμένο σε περισσότερα από 15 έτη εμπειρίας στην αγορά.